zaterdag 25 maart 2017

Landgoed Elswout krijgt nieuwe sluis


Het is zover: de sluis van landgoed Elswout wordt vernieuwd. Reeds jarenlang functioneerde de sluis niet meer goed. De situatie van het grondwater en de klimaatsverandering stellen hogere eisen aan de waterstaatswerken en andere voorzieningen in ons land en is een nieuwe sluis gewoon nodig. Staatsbosbeheer en de Provincie Noord-Holland hebben de "schouders er onder gezet", onder toeziend oog van Hoogheemraadschap van Rijnland.


Elswout watert af naar de Marcelisvaart, die weer met een ander watersysteem in verbinding staat, waarvan o.a. de wateren van de Zanderij en de Brouwerskolk deel van uit maken.


De muren van de sluiskolk worden grotendeels opnieuw opgemetseld. In de verte de Orangerie, die in tijd van nood toch droog moet blijven. In de sluis bevindt zich ook een stuw.


De  oude sluis, wel romantisch om te zien, maar niet bepaald crisisbestendig en ook uit de toon vallend in het prachtige landgoed Elswout.


Het waterplan van Bloemendaal (voorontwerp/definitief), opgesteld door Wareco bv. met medewerking van  Hoogheemraadschap van Rijnland en de Gemeente Bloemendaal biedt de ge├»nteresseerde lezer veel waardevolle informatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten