dinsdag 30 augustus 2016

Natuurbrug Zeepoort, de eerste stappen...


De Zeeweg (N200), op de foto richting strand, is een verbindingsweg tussen Overveen (Gem. Bloemendaal) en Bloemendaal-Strand. In feite vormt deze weg een deel van de verbinding tussen Zandvoort en Amsterdam (A200/N200). Over deze weg wordt een natuurbrug (ecoduct) aangelegd, de derde uit een serie van drie. Eerder is de natuurbrug Zandpoort over de Zantvoortselaan gereedgekomen, de tweede natuurbrug wordt over de spoorbaan Haarlem-Zandvoort aangelegd en heeft de naam Duinpoort.
Het gebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt uiteindelijk verbonden met het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het Noordzeekanaal vormt de grens en tevens een barrière voor een verbinding met het Noordhollands Duinreservaat.

Komt er in de toekomst misschien een natuurtunnel onder het Noordzeekanaal?
Noord- en Zuid-Kennemerland zouden dan net als vroeger weer (ecologisch) met elkaar verbonden zijn.
Wie langs de Zeeweg richting strand loopt, ziet (globaal) op de route tussen de toegangsweg naar het Wed (en infocentrum NPZK) en de Bokkenberg sporen van de komende aanleg: een scherm is langs de rand van het voetpad aangelegd, de naam van de aannemer (Ballast Nedam) is al te lezen, de vermoedelijke locatie is af te "lezen" aan het begin, het verloop en het einde van het scherm.De Zeeweg richting Overveen, ook hier zijn langs het voetpad diverse markeringen en een scherm te vinden, ook is er al een zichtlijn naar de overzijde gemaakt/ontstaan. Een grappig stukje speurwerk en een ander soort sporen zoeken.


De provincie Noord-Holland besteedt uitgebreid aandacht aan het natuurbruggen-project. Bovenstaande kaart is daar een voorbeeld van. Uiteraard verstrekt ook het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) veel informatie (bezoekerscentrum en informatie-avonden).

Informatie provincie Noord-Holland over Zeepoort:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten