zondag 31 juli 2016

Middenduin in zomertooi


Zo geweldig is de zomer tot op heden nog niet, maar de vlakte van Middenduin staat toch uitbundig in bloei.


De bramen zijn niet zo groot als vorig jaar, maar de rijpe smaken toch wel lekker.


De haagwinde, het riet, de wilgen alles staat te pronken.


Ook de meerkoeten en zwanen voelen zich thuis op Middenduin.En dan komen de herfst en de winter en wordt de vlakte gemaaid en onder water gezet.
Dit terrein was in gebruik als landbouwgrond en werd later tot 1992 gebruikt voor bollenteelt. Staatsbosbeheer is bezig om op deze manier de oorspronkelijke bodemgesteldheid te herstellen: de vlakte laten begroeien, maaien en onderwaterzetten, droogzetten en weer laten begroeien enz. Een cyclus, die al jaren wordt toegepast.


Als het terrein weer onder water staat, dan pronkt de duindoorn, aan de rand van de watervlakte, in september weer met prachtige bessen.


In dit boekje, een uitgave van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, staat op bladzijde 10 een foto van het gebied met bloembollen, een opslaghuisje en het karakteristieke bruggetje, dat niet als herinnering  (erfgoed?) behouden is gebleven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten