woensdag 27 mei 2015

Huis ter Kleef nog steeds aanwezig


Dit boek is een samenvatting van het onderzoek (1990-1994) van de Archeologische Werkgroep Haarlem en een gelijktijdig verricht bouwhistorisch onderzoek, waarbij de geschiedenis van het complex werd uitgezocht. Het boek is in overzichtelijke hoofdstukken ingedeeld, aan de illustraties is veel zorg besteed. De redactie is gevoerd door J.J. Temminck, de uitgever is Schuyt& Co.


Op bladzijde 41 van deze Historische Canon van Haarlem (uitgave HDC Media, auteurs: Leny Wijnands, Piet de Rooy) staat een overzichtskaart van het beleg van Haarlem. De kaart laat zien op welke afstand van Haarlem Huis ter Kleef in die tijd nog lag! Hieronder een paar opnamen van de restanten voor zover opgegraven.Overzichtsfoto met in het midden een (toegevoegde) stenen trap. De restanten bevinden zich in de huidige Stadskweektuin aan de Kleverlaan, ook is op het terrein een Natuur en Milieu Educatiecentrum gevestigd. IVN Zuid-Kennemerland is hier eveneens gevestigd.
Helaas is de weergave van het oorspronkelijke huis maar zeer beperkt.


Detailopname van één van de resterende muurdelen. De rest ligt onder het zand van het eilandje, waarop het kasteel stond. Het kasteel is o.m. in het bezit geweest van de familie Brederode.
Op het terrein bevindt ook nog het restant van de oorspronkelijke kaatsbaan. Er zijn plannen om de baan (de oudste ter wereld) opnieuw in gebruik te nemen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten