maandag 27 april 2015

Ons Bloemendaal in the spotlights


De Stichting Ons Bloemendaal geeft 4x per jaar een goed verzorgd tijdschrift uit, eigenlijk een glossy. Nummer 1, jaargang, voorjaar 2015, heeft een bijzonder thema: Filmers in Kennemerland. Filmers als Maurits Binger (Hollandia Filmfabriek o.a.), Dick Laan (niet alleen schrijver van Pinkeltje), J.C. Mol, Louis van Gasteren en Dick Maas passeren de revue. Verder is er een item over Jean Desmet, bioscoopexploitant en filmdistributeur, die een bijna perfect archief heeft achtergelaten. Ook de nitraatbunker van EYE (toen nog Filmmuseum) op landgoed Koningshof komt "in the picture".
De Stichting Ons Bloemendaal zorgt voor de belangen van het cultureel erfgoed, de ruimtelijke ordening en de natuur in de gemeente Bloemendaal.


De Stichting Ons Bloemendaal geeft niet alleen het tijdschrift uit, maar ook andere publicaties. Bovenstaand boek is hier een voorbeeld van.


Deze publicatie is een voorbeeld van de inzet van de stichting om het boek over de monumenten van de gemeente Bloemendaal voor een breed voetlicht te brengen.


Ook de bekende fotograaf Ignatius Bispinck wordt in de "film-editie" van Ons Bloemendaal genoemd. Overigens is bovenstaande uitgave over het werk van Ignatius Bispinck mede tot stand gekomen door de Stichting Ons Bloemendaal.


Tot slot een tijdschrift uit de zwart/wit periode van Ons Bloemendaal, 33e jaargang, nummer 2, zomer 2009. Een bijzonder themanummer en nog steeds de moeite waard om te lezen en na te denken...

Uiteraard heeft de stichting een (mooie) website:  http://www.onsbloemendaal.nl
Bijzonder handig is de mogelijkheid om de tijdschriften digitaal te doorzoeken via het Noord-Hollands Archief. De link is: http://www.noordhollandsarchief.nl/kranten/102/456/
(Ons Bloemendaal staat in de periodiekenkolom, rechterzijde van het scherm).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten