vrijdag 23 maart 2012

Park Brederode in wording


In 1849 werd het provinciaal gesticht Meer en Berg in Bloemendaal geopend. Vanaf 1986 werd begonnen met de geleidelijke sluiting van de instelling, inmiddels Provinciaal Ziekenhuis Santpoort genoemd. Sinds 2002 staat het terrein (met gebouwen) leeg, een oppervlak van bijna 38 hectaren. De Thunnissen Groep heeft  Park Brederode CV. opgericht  en werkt samen met de gemeente Bloemendaal om het terrein een nieuwe bestemming te geven. Park Brederode CV. ontwikkelt voor eigen risico, de gemeente krijgt het openbaar gebied in eigendom en beheer en verleent faciliteiten.


De bouw en verkoop van villa's en appartementen is reeds begonnen.


Het hoofdgebouw, ontworpen door J.D. Zocher jr., blijft behouden. Later aangebouwde delen worden gesloopt. Het zusterhuis wordt niet behouden.


Het kerkje blijft staan en is gekocht door woningbouwvereniging Pré Wonen en krijgt een culturele/maatschappelijke functie.


Het restaurant Villa Meerzicht is al bijna klaar en ook voor het koetshuis wordt een bestemming gezocht.
Bouwbedrijf Holleman verbouwt op Koningshof, Overveen, ook een villa (en het koetshuis).


Het gebouw van het anatomisch-pathologisch laboratorium/mortuarium staat nog te koop.


Ook de vijver behoudt vorm en functie in het nieuw aan te leggen openbare park. Door de vele sloop- en bouwwerkzaamheden kan het nog lang duren voor dat het park in orde is en de omringende natuur weer in balans.


Zoals eerder vermeld worden later aangebouwde delen van het hoofdgebouw gesloopt, om zo de oorspronkelijke vorm weer terug te krijgen. Ook de schoorsteen verdwijnt.


Een tweetal voorbeelden van de nieuwe villa's.


Een voorbeeld van de appartementen-complexen.


Staatnamen zoals deze verwijzen naar het verleden.

Tot slot: het herinrichtingsplan en de uitvoering heeft heftige reacties opgeroepen bij omwonenden en belanghebbenden. Een juridische strijd tegen het plan en uitvoering is door de diverse groeperingen gevoerd en verloren. Het Meerenberg-arrest (1879), zeer bekend in het staatsrecht, heeft de macht van de Koning ingrijpend beperkt. Een vergelijking? Bloemendaal-hockeystad en dan: it's all in the game?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten