woensdag 28 december 2011

Duinen en Mensen, Kennemerland


Nu eens aandacht voor een boek, dat heel Kennemerland als onderwerp heeft: Duinen en Mensen, Kennemerland. Het is de eerste uitgave van een serie, die o.a. Duinen en Mensen, Noordkop en Zwanenwater, Duinen en Mensen, Texel omvat. Het Noordzeekanaal heeft Kennemerland in twee delen verdeeld. Dit boek laat onder meer zien hoe beide delen min of meer (nog steeds) samenhangen.


Een blik op het cluster Kennemerland van Zuid naar Noord. Tien items van Zuid-Kennemerland worden in dit hoofstuk naar voren gebracht. Andere hoofdstukken zijn onder meer: archeologie, natuur, historie. De uitgave is met een epiloog afgesloten.


Het boek is gekoppeld aan een website: http://www.duinenenmensen.nl/ Een website heeft als voordeel boven een (zoals vaak gebruikelijk) bijgevoegde cd of dvd, dat de actualiteit bijgehouden kan worden en biedt meer mogelijkheden op multimediaal infoterrein. De uitgave van het boek is gerealiseerd door Stichting Natuur Media en PWN. Rolf Roos heeft de redactie gevoerd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten