maandag 21 november 2011

(Voormalige) Buitenplaats Duinvliet

Op dit weblog zijn verschillende boeken over Zuid-Kennemerland toegelicht. Deze keer een brochure, die in opdracht van het Overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland is gepubliceerd. Het copyright berust bij de Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland. De brochure is een inventarisatie van de bekende cultuurhistorische en aardkundige waarden, aangevuld met kennis van diverse experts uit het gebied. Kortom een prachtige bron van informatie voor wie interesse heeft om in situ de items van de brochure te bekijken.
Als aanloop een aantal foto's van de voormalige buitenplaats Duinvliet, daterend uit de 18e eeuw, waar niet veel meer van over is.


Bovenstaande hekpalen zijn samen met de tuinmanswoning en het parkbos de enige restanten.


De tuinmanswoning met een zgn. zichtas naar de kathedrale basiliek in Haarlem. Vanaf Elswout is de zichtas ruimer, daar zijn ook de St. Bavo, de kathedrale basiliek en de Hoge Hout waar te nemen. In feite een kostbaar "ruimtelijk bezit".


Een deel van het eerder genoemde parkbos, goed onderhouden, wel een "hondenroute".


Duinvliet bevindt zich eigenlijk in het Westelijk Tuinbouwgebied ten zuiden van de Marcelisvaart  (Molyns  Zant Vaert in Het Zegenpralent Kennemerlant). Dit gebied sluit onder meer bij de Randweg aan en het kost moeite om dit gebied open te houden en een natuurbestemming te geven en te laten behouden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten