maandag 5 september 2011

Zuid-Kennemerland Natuurlijk


Bovenstaande uitgave dateert letterlijk uit de vorige eeuw. Het gaf in die tijd een duidelijk overzicht van de natuur (in ruimere zin) in Zuid-Kennemerland. In deze tijd ligt de kracht van het boek in het kunnen maken van een vergelijking met het verleden. Gezien de stijgende recreatiedruk, bevolkingstoename en een verder groeiende mobiliteit is de conclusie: het gaat in totaliteit niet best met de natuur en het natuuroppervlak in Zuid-Kennemerland. Een voorbeeld: voor Seaport Marina is een uniek, spontaan ontstaan stuk natuurgebied opgeofferd en wat is nu eigenlijk het resultaat? Een botenstalling met gebouwen en een stuk uit de Zuidpier (de looproute is onderbroken).

 Appartementen en strandpaviljoens

Zichtlijn vanaf de duintop richting stalling

 Zo had dit stuk natuur kunnen blijven

Een ander, recenter, voorbeeld is de geprojecteerde natuurbrug Zandpoort. Op zich een mooi initiatief om de versnippering van natuurgebieden te verminderen. Echter, het is meteen een moment om een doorgaande fietsroute (met schade aan de natuur van de Waterleidingduinen) te realiseren.


Op bladzijde 68 van eerder genoemd boek staan twee kaartjes (1950 respectievelijk 1975), waarop te zien is, hoe schrikbaarwekkend het wegen- en padennet in Kennemerduinen is toegenomen. Nu is het 2011!

                                                          Bron: Zuid-Kennemerland Natuurlijk

Het boek "Zuid-Kennemerland Natuurlijk" is verworven via  Antiquariaat Ysbrand van der Molen, Koningstraat 7, 2011 TB Haarlem.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten