donderdag 23 juni 2011

Noord-Hollands Arcadia

Ook dit boek is "onontkoombaar". Het bevat 400 beschrijvingen van buitenplaatsen in prenten, tekeningen en kaarten uit de Provinciale Atlas Noord-Holland. Uiterst nauwkeurig samengesteld onder verantwoording van Christian Bertram. De bijdrage van Erik A. de Jong (Tuin en Park: topographia en topothesia) geeft een extra dimensie aan dit waardevolleboek. Als extra is een cd toegevoegd waarop het boek in pdf-format staat, bijzonder handig om het boek fysiek te ontzien. Een aantal fondsen en sponsors heeft er voor gezorgd de prijs laag te houden (34 euro), verkoop o.a. bij boekhandel A.Vernout, Warmoesstraat 10, 2011HP Haarlem.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten