zondag 19 juni 2011

Het Zegenpralent Kennemerlant

Het begin van het weblog gaf de bestuurlijke structuur weer, waarbinnen Zuid-Kennemerland zich bevindt, deze presentatie toont een aantal boeken, die van belang zijn om de weg in de geschiedenis van Kennemerland te vinden.
Eerst het prachtige boek "Het Zegenpralent Kennemerlant" , dat omstreeks 1730 is verschenen bij Andries en Hendrik de Leth te Amsterdam. Bovenstaande afbeelding is van een verkleinde reprint van het originele boek. Dit boek is verschenen bij Kruseman's Uitgeversmaatschappij b.v. in 's Gravenhage.
Het boek bestaat uit twee delen en geeft de geschiedenis van Kennemerland weer in woord en beeld weer.
Achterin het boek bevindt zich een kaart van het gebied, dat in "Het Zegepralent Kennemerlant" gepresenteerd wordt. (verworven via Antiquariaat Hovingh, Kleine Houtstraat 50, 2011 DP, Haarlem). Na deze (te) korte uitleg volgt een publikatie met de naam:

Zegepralend Kennemerland, buitenverblijven langs de binnenduinrand.

Deze uitgave is tot stand gekomen ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in Museum Beeckestein, Velsen-Zuid, in 1993. Het boekje is rijk ge├»llustreerd en geeft de achtergronden weer van het ontstaan van buitenverblijven in (Zuid) Kennemerland. Ook is er veel aandacht geschonken aan de eigenaren van de buitenplaatsen (sociaal-cultureel), heel realistisch is eveneens het verval van veel buitenplaatsen toegelicht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten